PRISER

Behandlingstiden är beräknad till ca. 30-40 minuter.
Pris: 800 kronor inkl. moms (25%)
Jag förbehåller mig rätten att göra ändringar i priset utan föregående avisering.

Kontrollera med din arbetsgivare / revisor om det finns möjlighet till reducering eller någon form av ersättning för din behandling!

Vad säger skattelagen om rehabilitering?

Företag får dra av kostnader för arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder för anställda. Detta gäller
kostnader som du som arbetsgivare måste svara för enligt lagen om allmäm försäkring eller kostnader för rehabilitering som syftar till att den anställde ska kunna fortsätta arbeta. Även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag får dra av kostnader för egen rehabilitering.
Källa: IL 16 kap 24§

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar