BEHANDLINGAR

Massage
Om du vaknade en morgon med muskelkramp, vad skulle din första tanke vara? Att snabbt få tag i en Magnecyl, en läkare, ett nervlugnande piller? När man har ont någonstans är det naturligt att gnida och massera det onda området. Genom att massera ömma muskler eller en smärtande tinning försöker vi, på vårt eget instinktiva sätt, att framkalla en kroppsreaktion som undanröjer den bakomliggande orsaken. Vi försöker i själva verket använda oss av kroppsmanipulation, eller vad som allmänt kallas massage. Massage är en gammal manuell behandlingsmetod där muskler och bindväv genomarbetas med olika grepp. Detta gör musklerna mjukare och mer elastiska, blodcirkulationen ökar och ger en skön avslappnande känsla. Ordet "massage", som kommer från grekiskans "masso" (jag knådar) och arabiskans "mass" (att trycka lätt). Massage är idag klassad som avdragsgill friskvård.

Kiropraktik
Sjukdomar berodde på kotförskjutningar i ryggraden. Dessa så kallade subluxationer gör att det uppstår energiblockeringar. Chiropraktorer försöker häva dessa subluxationer genom att rätta till ryggraden manuellt. Chiropraktik fokuserar på att förbättra strukturen av kroppen och dess relation till nervsystemet, även strukturens roll vad gäller hälsa, kroppshållning och aktiviteter. Chiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakar störningar i leder, muskler, nervsystem och dess inbördes relation. Syftet med chiropraktisk behandling är att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem. Chiropraktik kommer från grekiskan och betyder att behandla med händerna.

Akupunktur, TCM:
Under Tang dynastin sade den berömde läkaren Sun Si Miao att när en person är sjuk så bör läkaren först reglera diet och levnadsätt. I de flesta fallen är detta tillräkligt och har en god effekt. Sun Si Miao sade att bara om dess förändringar inte är tillräckliga bör medicinering eller akupunktur sättas in. De flesta patienter som kommer idag för behandling behöver för det mesta både förändringar och akupunktur / medicinering och jag är fullt övertygad om att den behandlingen inte har någon långtgående effekt utan förändringar i diet och levnadsätt. Akupunkturen har sina rötter inom traditionell kinesisk medicin (TCM) och har flertusenåriga anor. Idag använder sig även västerlänsk medicin av akupunktur för att bota och lindra smärtor.

Kinesiologi
Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan människas energisystem genom att testa spänningen i personens muskler. I kinesiologin använder man sig av manuella muskeltester för att kunna läsa av en persons obalanser och problem. Kinesiologins grundtanke är att all stress, obalans och blockeringar (vilka senare leder fram till olika typer av sjukdomar hos människan) kan spåras genom att testa muskelspänningen. Man har funnit att alla muskler i kroppen är kopplade till olika inre organ, endokrina körtlar, akupunkturmeridianer, vitaminer, mineraler och andra delar av kroppens nerv och energisystem. Genom att testa spänningen i en kontraherad muskel kan man relativt snabbt få en bild av var blockeringarna finns.

Ordet "kinesiologi" kommer från grekiskan och betyder rörelselära.
Kinesiologin grundades 1964 av kiropraktorn George Goodheart, USA.

Kinesisk örtmedicin
Enligt legenden började den kinesiske kejsaren Shen Nong experimentera med örter och upptäckte då dess medicinska effekter för ca 5000 år sedan. Egentligen är Shen Nong mer känd som teets fader. Vinden blåste ned teblad i en skål med hett vatten just när kejsaren Nong skulle dricka det. Shen Nong skrev boken "Shen Nong ben Cao Jing" som beskriver cirka 365 olika örter och anses som ett grundläggande verk för moderna kinesiska örtläkare. En fjärdedel av jordens befolkning använder i dag kinesiska kurer. Dagens kinesiska läkare använder tusentals olika substanser som kommer från olika plantor. Kinesisk traditionell medicin ser till hela människan, patientens fysiska, mentala och känslomässiga hälsa. Den betonar också vikten av harmoni mellan individen och livet runt henne. Örtkurer har gjort sig kända för sin förmåga att lindra bieffekter av bland annat strålbehandling och cancer.

TBM, Total Body Modification
Genom att undersöka reflexpunkter får man reda på vilka organ som är drabbade. Eftersom flera organ bildar ett system så behandlas inte bara ett problem utan hela systemet. Reflexpunkter finns i tusentals och sitter på framsidan av kroppen. Själva behandlingen görs med en teknik som stimulera nerverna i ryggraden.

"When the right thing is done to the right body, at the right time, miracles happen!"
TBM´s grundare är chiropraktor Dr.Victor L. Frank, Utah USA

Idrottsskador
Idrottsskador är skador som uppstår i samband med fysisk aktivitet. Denna aktivitet utför människor för att uppnå ett visst resultat eller för att få motion och fysiskt aktiv rekreation. Idrottsskador kan indelas i trauma (olycksfall) och överbelastningsskador (monotona), och de behöver inte skilja sig från skador, som uppstår i andra sammanhang. De flesta idrottsskador är mindre skador, som inte behöver innebära något problem för gemene man i det dagliga arbetet. Hippokrates, läkekonstens fader- lär ha sagt: "Om man kunde ge varje individ en passande mängd näring och motion, icke för litet och icke för mycket, skulle man ha den säkraste vägen till hälsa." Idrottsmedicin kan sägas omfatta följande områden: förberedelse och träning, förebyggande av skador och sjukdom, diagnos och behandling av skador och sjukdom samt rehabilitering och återgång till idrottsaktivitet.

EMS, Elektrisk muskelstimulering
Elektrisk muskelstimulering (EMS) används framgångsrikt inom medicinsk rehabilitering och som komplement till träning inom idrott på alla nivåer. Målet är att åstadkomma sammandragningar eller vibrationer i musklerna. Normal muskelaktivitet styrs av det centrala och det perifera nervsystemet med hjälp av elektriska signaler som sänds till musklerna. EMS fungerar på ett liknande sätt, men istället stimuleras musklerna med elektriska impulser genom huden. De elektriska impulserna går via nerverna fram till musklen. Musklerna reagerar och drar samman på samma sätt vid EMS som vid normal muskelaktivitet. Elektrisk stimulering har länge framgångsrikt använts inom medicinsk rehabilitering, och den kunskapen sprider sig nu till idrotts- och fitnessvärlden.

TNS, Elektrisk nervstimulering
Elakupunktur används i stort sätt vid all smärttillstånd. Vid både manuell och elektrisk akupunkturbehandling bygger effekten huvudsakligen på aktivering av ergoreceptorerna som är belägna i muskulaturen. Stimulering av dessa receptorer ger en frisättning av kroppsegna morfinliknande ämnen, s.k. endorfiner. Generellt kan man säga att elakupunktur antas ge en mer intensiv, effektiv och mer behaglig stimulering för patienten. Vid behandling med elakupunktur brukar man generellt dela upp indikationsområdena i tre nivåer; akut, subakut samt långvarig (kroniskt) smärta. Inom idrottsmedicinen används elakupunktur regelbundet. Forskning / studier inom idrotten har påvisat att idrottsskador läker ut mycket snabbare med behandling av elakupunktur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar